เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลฉวาง 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
2 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ปี2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
3 คำสั่งแต่งตุั้งคณะกรรมการจริยธรรม 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
4 ข้อกำหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลฉวาง 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]7
5 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]8
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลฉวาง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]7
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]11
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิสภาท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]10
9 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]8
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลฉวาง 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]7
11 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]148
12 ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายสภา) [ 2 มี.ค. 2561 ]124
13 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ม.ค. 2561 ]132
14 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]206
15 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ต.ค. 2560 ]123
16 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 8 ก.ย. 2560 ]160
17 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 ส.ค. 2560 ]165
18 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]134
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลฉวาง 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]176
20 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลฉวาง 2560 [ 20 ม.ค. 2560 ]139
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7