เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 218 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]29
2 ลงทะเบียนวางของขายหน้างานปีใหม่ ประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]13
3 ขอเชิญร่วมจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน [ 13 ธ.ค. 2565 ]7
4 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]13
5 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 3 พ.ย. 2565 ]32
6 ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]31
7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ เดือนตุลาคม 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]26
8 การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู้งอายุของเทศบาลตำบลฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]36
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ส.ค. 2565 ]23
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "มีดีต้องแชร์" ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) [ 22 ส.ค. 2565 ]21
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ........ [ 21 มิ.ย. 2565 ]108
13 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมราชการสัญจร เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 มิ.ย. 2565 ]72
14 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 เม.ย. 2565 ]102
15 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]93
16 การฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 มี.ค. 2565 ]92
17 ขอเชิญร่วมคัดกรองสุขภาพบูรณาการเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]83
18 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัง้ที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]28
19 ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดใกล้บ้านท่าน [ 15 ก.พ. 2565 ]87
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11