เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 4/2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]0
2 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]1
3 การแจ้งเตือนการใช้เพจ Facebook และแอปพลิเคชั่นไลน์ปลอมเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม [ 15 พ.ค. 2566 ]0
4 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 30 มี.ค. 2566 ]14
5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ เดือนมีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]14
6 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปี 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]7
7 ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 9 มี.ค. 2566 ]17
8 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]9
9 ประกาศเทศบาล เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]11
10 ประกาศเทศบาล เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]3
11 ขอเชิญร่วมประชุมการดำเนินการโครงการเพื่อดำเนินกาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน [ 15 ก.พ. 2566 ]2
12 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]9
13 การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2566 ]10
14 สรุปการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]8
15 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]39
16 ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้สาวนเสียภายนอก ตอบแบบสอบถาม EIT [ 3 ม.ค. 2566 ]5
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ธ.ค. 2565 ]10
18 ลงทะเบียนวางของขายหน้างานปีใหม่ ประจำปี 2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]20
19 ขอเชิญร่วมจัดทำถังขยะเปียกประจำครัวเรือน [ 13 ธ.ค. 2565 ]18
20 ประกาศเทศบาล เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12