เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 เม.ย. 2565 ]11
2 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]10
3 การฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 มี.ค. 2565 ]8
4 ขอเชิญร่วมคัดกรองสุขภาพบูรณาการเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]10
5 ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดใกล้บ้านท่าน [ 15 ก.พ. 2565 ]10
6 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]10
7 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]10
8 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]7
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]7
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]9
11 มาตรการจัดระเบียบทางเท้าพื้นที่เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 ก.พ. 2565 ]8
12 ขอเชิญพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันเสาร์ [ 28 ม.ค. 2565 ]9
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด [ 20 ม.ค. 2565 ]8
14 ระมัดระวังอัคคีภัย [ 19 ม.ค. 2565 ]9
15 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 13 ม.ค. 2565 ]10
16 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]10
17 ขอเชิญจับฉลากจำหน่ายสินค้า งานสวัสดีปีใหม่ [ 21 ธ.ค. 2564 ]8
18 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 เข็มที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2564 ]11
19 หนังสือนัดประุชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]12
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11