เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ........ [ 21 มิ.ย. 2565 ]60
2 ขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมราชการสัญจร เทศบาลตำบลฉวาง [ 20 มิ.ย. 2565 ]44
3 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 เม.ย. 2565 ]70
4 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]63
5 การฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 21 มี.ค. 2565 ]62
6 ขอเชิญร่วมคัดกรองสุขภาพบูรณาการเครือข่ายสุขภาพอำเภอฉวาง ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]57
7 ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดใกล้บ้านท่าน [ 15 ก.พ. 2565 ]56
8 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]72
9 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]69
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]64
11 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]50
12 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติตำบลฉวาง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ก.พ. 2565 ]69
13 มาตรการจัดระเบียบทางเท้าพื้นที่เขตเทศบาลตำบลฉวาง [ 8 ก.พ. 2565 ]52
14 ขอเชิญพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันเสาร์ [ 28 ม.ค. 2565 ]55
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองส่งน้ำบ้านทุ่งลาด [ 20 ม.ค. 2565 ]57
16 ระมัดระวังอัคคีภัย [ 19 ม.ค. 2565 ]55
17 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 13 ม.ค. 2565 ]68
18 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]54
19 ขอเชิญจับฉลากจำหน่ายสินค้า งานสวัสดีปีใหม่ [ 21 ธ.ค. 2564 ]51
20 บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ในรอบที่ 2 เข็มที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2564 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11