เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]2
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]3
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดวังม่วง 3 หมู่ที่1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 13 พ.ค. 2567 ]18
4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 13 พ.ค. 2567 ]13
5 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 13 พ.ค. 2567 ]7
6 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปิดเผยราคากลาง [ 18 เม.ย. 2567 ]25
7 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง จ้างทำป้ายซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ธ.ค. 2566 ]30
8 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]44
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]29
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 ส.ค. 2566 ]47
11 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดีราษฎร์ [ 27 ก.ค. 2566 ]37
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 11 เม.ย. 2566 ]64
13 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 29 มี.ค. 2566 ]53
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2566 ]51
15 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หร [ 17 มี.ค. 2566 ]49
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]48
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]45
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.๒ ตำ.ฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]45
19 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.10-018) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.10-001) หมู่ที่2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.05 เมตร ยาว 721 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ท [ 1 มี.ค. 2566 ]46
20 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ [ 16 ก.พ. 2566 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7