เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]24
2 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง [ 21 ก.ย. 2566 ]14
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 ส.ค. 2566 ]22
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายภักดีราษฎร์ [ 27 ก.ค. 2566 ]17
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 11 เม.ย. 2566 ]43
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 29 มี.ค. 2566 ]35
7 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2566 ]32
8 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หร [ 17 มี.ค. 2566 ]33
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]33
10 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]31
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.๒ ตำ.ฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]31
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.10-018) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.10-001) หมู่ที่2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.05 เมตร ยาว 721 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ท [ 1 มี.ค. 2566 ]28
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ [ 16 ก.พ. 2566 ]39
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]35
15 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐ [ 3 ก.พ. 2566 ]39
16 เทศบาลตำบลฉวางขอเชิญผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ร่างเอกสารโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไ [ 31 ม.ค. 2566 ]35
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร [ 31 ม.ค. 2566 ]37
18 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]31
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ม.ค. 2566 ]30
20 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม. ๒ ตำบลฉวาง [ 19 ม.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7