เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 11 เม.ย. 2566 ]14
2 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ [ 29 มี.ค. 2566 ]15
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินภายในสวนสาธารณะริมทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2566 ]12
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หร [ 17 มี.ค. 2566 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]13
6 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2566 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.๒ ตำ.ฉวาง [ 1 มี.ค. 2566 ]13
8 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.10-018) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.10-001) หมู่ที่2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.05 เมตร ยาว 721 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ท [ 1 มี.ค. 2566 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ [ 16 ก.พ. 2566 ]17
10 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]15
11 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายฉวาง-บ้านจันดี (นศ.ถ.๑๐-๐๑๘) - สายทุ่งลาด (นศ.ถ.๑๐-๐๐๑) หมู่ที่๒ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๕ เมตร ยาว ๗๒๑ เมตร หนา ๐.๐ [ 3 ก.พ. 2566 ]19
12 เทศบาลตำบลฉวางขอเชิญผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น ร่างเอกสารโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลตาปี บ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง รหัสถนน นศ.ถ.10-013 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไ [ 31 ม.ค. 2566 ]14
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างเสาสัญญาณไฟจราจร [ 31 ม.ค. 2566 ]16
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 23 ม.ค. 2566 ]14
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี (ต่อจากโครงการเดิม) ม. ๒ ตำบลฉวาง [ 19 ม.ค. 2566 ]17
17 เผยแพร่ร่างขอบเขตโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานโค้งร้อยปี โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ จำนวน 144 ชุด เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 พ.ย. 2565 ]43
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ชุมชนริมแม่น้ำตาปี-คลองลุง) หมู่ที่ ๒ ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565 ]53
19 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวงเวียนช่วยชีวิต เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]52
20 ประกาศ เทศบาลตำบลฉวาง เรื่องเยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 ตำบลฉวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2565 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7