เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
องค์ความรู้เทศบาลตำบลฉวาง (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร บำเหน็จบำนาญ [ 11 ก.ย. 2562 ]37
2 รายงานผลการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 ก.ค. 2562 ]43
3 คู่มือการปฎิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]40
4 คู่มือการปฎิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2562 ]38
5 รายงานหลังการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมาย รุ่นที่ 17 [ 15 ม.ค. 2562 ]40