เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
องค์ความรู้เทศบาลตำบลฉวาง (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรฯเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ [ 21 พ.ย. 2565 ]29
2 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 6 [ 3 พ.ย. 2565 ]44
3 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุและแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ [ 3 ต.ค. 2565 ]40
4 การเผยแพร่ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) [ 14 ก.ค. 2564 ]102
5 การเผยแพร่ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 3(เมษายน-มิถุนายน 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]105
6 การเผยแพร่ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2564) [ 4 ม.ค. 2564 ]108
7 การเผยแพร่ความรู้ ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]104
8 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร บำเหน็จบำนาญ [ 11 ก.ย. 2562 ]176
9 รายงานผลการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 ก.ค. 2562 ]135
10 คู่มือการปฎิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2562 ]148
11 คู่มือการปฎิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2562 ]154
12 รายงานหลังการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักกฎหมาย รุ่นที่ 17 [ 15 ม.ค. 2562 ]160