เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
องค์ความรู้เทศบาลตำบลฉวาง (KM)


รายงานผลการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการอบรมหลักสูตร  พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ รายงานผลการอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :