เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เสนอความเห็นกรณีปัญหาเสียงดังรบกวนจากการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 ก.ย. 2565 ]29
2 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (รอบ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]30
3 เสนอความเห็นกรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้ง [ 9 ส.ค. 2565 ]35
4 ร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2565 ]32
5 รายงานข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ปีงบประมาณ 2563-2565) [ 30 เม.ย. 2565 ]132
6 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (รอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]27
7 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]126
8 คำสั่งเทศบาล เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 5 ม.ค. 2565 ]30
9 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2564 ]32
10 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบครึ่งปีแรก (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]158
11 ประกาศ เรื่องให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลฉวาง [ 7 พ.ค. 2564 ]122
12 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 พ.ค. 2564 ]116
13 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) [ 3 เม.ย. 2560 ]173
14 การรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาส 2 ประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]178
15 คำสั่งเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 24 พ.ค. 2559 ]185
16 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 24 พ.ค. 2559 ]139