เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตห.ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรง ตห.สูงขึ้น (ฉ2) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตห.ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรง ตห.สูงขึ้น (ฉ2) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :