เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :