เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยทีี่ 1 ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง  สมัยทีี่ 1   ประจำปีี 2562

    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยทีี่ 1 ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว :