เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลฉวาง ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :