เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย ประกอบการกิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย ประกอบการกิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :