เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีี 2565 (1/2) [ 9 พ.ย. 2564 ]5
2 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (2/2) [ 9 พ.ย. 2564 ]4
3 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]32
4 เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการเปิดรับชำระภาษีผ่านธนาคาร เเละแอปพลิเคชั่น Mobile Banking [ 16 มี.ค. 2564 ]50
5 ประกาศบัญชีประเมินททุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภ.ด.ส. 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]38
6 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลฉวาง [ 25 ม.ค. 2564 ]38
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 เทศบาลตำบลฉวาง [ 25 ม.ค. 2564 ]37
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]31
9 ประกาศ จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี งบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]32
10 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]36
11 ประกาศ เรื่องประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]29
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. 1) และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2563 (1/2) [ 3 ก.พ. 2563 ]27
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ขอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. 1) และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2563 (2/2) [ 3 ก.พ. 2563 ]25
14 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]40