เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 12 มี.ค. 2567 ]19
2 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน [ 13 พ.ย. 2566 ]14
3 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]77
4 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินรายไตรมาส พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 [ 27 ต.ค. 2565 ]55
5 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 [ 19 ก.ค. 2565 ]53
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]139
7 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]165
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลฉวาง [ 28 ม.ค. 2565 ]123
9 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]138
10 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]107
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]165
12 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]122
13 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 12 ม.ค. 2564 ]99
14 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]115
15 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]128
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]115