เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์ภีระ  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 062-1964246
นางสาวธรารัตน์  ศรีเชย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
โทร 087-2662220
นายประสาน  ทองหวาน


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา