เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2021-01-18

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายอัษฎา  ณ นคร
นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร. 089-2916127


นายณฤเบศวร์   อ่าวสกุล
นายสุธี   พิทักษ์วงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร. 061-4539153 โทร. 087-2677795


นายนพนนต์   หวานชื่น
ร.ต.ท. สมเคียง  แก้วตาทิพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลฉวาง
โทร.090-2276180
โทร. 085-7942181