เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา


#เทศบาลตำบลฉวาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา

- วันนี้ (22 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมต้อนรับ นายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา และคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฉวาง โดยให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในความรับผิดชอบต่อไป ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ข่าว/ภาพ : จินทนา / ศศิเกตุ / พิศณ์สุภา – 22/09/66

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14