เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบางพลี จ.สมุทรปราการ


#เทศบาลตำบลฉวาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบางพลี จ.สมุทรปราการ

- วานนี้ (20 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง นายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมต้อนรับ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี และคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานกลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง โดยให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการทำผ้าบาติกละมัดย้อม และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการต่อไป ณ กลุ่มผ้าบาติกและมัดย้อม เทศบาลตำบลฉวาง พร้อมทั้งได้เข้าสักการะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ วัดธาตุน้อย

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ข่าว/ภาพ : จินทนา / ภูเรษ – 21/09/66

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14