เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.


#เทศบาลตำบลฉวาง นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.

- วานนี้ (16 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายสุธี พิทักษ์วงศ์ รองนายกเทศมนตรี นางวันเพ็ญ จันทร์ใหม่ พัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ข่าว/ภาพ : จินทนา / ธนวรรณ์ – 16/09/66





2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14