เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์


#เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์

- วันนี้ (11 กันยายน 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อปเทศบาลตำบลฉวาง เพื่อให้กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบสินค้าโอท๊อปได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์ ได้นำเสนอ ประชาสัมพันธ์สินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงเข้าใจในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปใช้ให้ได้ผล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#ฉวางพลังใหม่

#ข่าว/ภาพ : จินทนา / ธนวรรณ์ – 11/09/66

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14