เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม


#เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม
- วานนี้ (5 กันยายน 2566) นายอัษฎา  ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรม จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. มีเป้าหมายหลักเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนและศักยภาพในการจัดการตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่ และสรุปแนวโน้มของการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนจากฐานศักยภาพของเทศบาลตำบลฉวาง 
🚩ในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากมีการบรรยายบริบทของพื้นที่ หลักคิดการบริหารงานและพัฒนาเชิงพื้นที่แล้ว  ยังมีการลงพื้นที่ืภาคสนามเรียนรู้กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
🚩หนึ่ง ประเด็นการจัดการเศรษฐกิจชุมชน  ที่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังม่วง มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังม่วง  กลุ่มผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มดอกไม้จันทน์/เหรียญโปรยทาน  มาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
🚩สอง ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการชุมชน ที่ ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง มี ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉวาง และกองทุนสวัสดิการชุมชน มาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
🚩สาม ประเด็น การจัดการสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มวัย ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ มี  การส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มวัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดใต้)  มาร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
🚩โดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.ชาญยุทธ  เรืองดิษฐ์  ผู้กำกับการ สภ.ฉวาง  นายประยงค์  หนูคง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด นายจุมพล  สิทธิดำรง  ท้องถิ่นอำเภอฉวาง นายไกรสร  ดำแจ่ม  กำนันตำบลฉวาง นายนิคม  หอยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอฉวาง เข้าร่วมในกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง
#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง
#ฉวางพลังใหม่
#ทำทุกวัน
#ทำทันที
#ข่าว / ภาพ : จินทนา / ภูเรษ – 06/09/66

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14