เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง


#เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง

- วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ในฐานะประธานคณกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 15/05/66

2023-06-01
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-19