เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง


#เทศบาลตำบลฉวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง

- วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง ในฐานะประธานคณกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ค ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ โรงเรียนฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 15/05/66

2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01