เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลตาปีบ้านตลาดใต้


#เทศบาลตำบลฉวาง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลตาปีบ้านตลาดใต้

- ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลตาปีบ้านตลาดใต้ หมู่ที่1 ตำบลฉวาง รหัสถนน (นศ.ถ.10-013)อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผิวจราจรกว้าง 7เมตร ยาว 324 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,268 ตารางเมตร ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นวงเงินจำนวน 567,000.00.-บาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

#PR.Chawang 12/05/66

2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01