เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2566


#งานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลฉวาง'66

- วันนี้ (14 มกราคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย โรงเรียนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มกิจกรรมต่างๆ การโรยตัวทดสอบกำลังใจ การเล่นเกมส์ การแจกของขวัญของรางวัล การตอบปัญหาชิงรางวัล การตักกาชาด และซุ้มบริการอาหาร และยังได้รับเกียรติจากนางสาวปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.CHAWANG 14/01/66

2023-10-30
2023-10-29
2023-10-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-14