เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chawangcity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ขอสนับสนุน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


#เทศบาลตำบลฉวาง ขอสนับสนุน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

- วันนี้ (11 มกราคม 2566) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายณฤเบศวร์ อ่าวสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง นายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง ออกดำเนินการขอสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลและเงินเพื่อจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากพ่อค้าแม่ค้า ในงานประเพณีปีใหม่ฉวาง และจากพี่น้องประชาชน..

#PR.CHAWANG 11/01/66

2024-01-23
2024-01-21
2024-01-15
2024-01-13
2024-01-12
2024-01-11
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09
2024-01-09