เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งานประเพณีลอยกระทง ปี 2565


#เทศบาลตำบลฉวาง ประชุมเตรียมความพร้อมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งานประเพณีลอยกระทง ปี 2565

- วานนี้ (28 ตุลาคม 2565) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยนายนพนนต์ หวานชื่น เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล และสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติงานด้านการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#PR.chawang 29/10/65

2022-11-06
2022-10-31
2022-10-29
2022-10-26
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-16
2022-10-13
2022-10-12