เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการพิจารณา เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 4/2564


วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) ด้วยนายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลฉวาง และคณะกรรมการพัฒนาฯ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2564 พร้อมทั้งดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การปฎิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.ฉวาง.....

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 20/10/64

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-17
2021-11-13
2021-11-11
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-05