เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลฉวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา


วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) นายอัษฎา ณ นคร นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลฉวาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉวาง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน....

#นายกปุ้ย ทต.ฉวาง

#ฉวางพลังใหม่

#ทำทุกวัน

#ทำทันที

#งานประชาสัมพันธ์ ทต.ฉวาง 20/10/64

2021-11-29
2021-11-22
2021-11-17
2021-11-13
2021-11-11
2021-11-07
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-06
2021-11-05