เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลฉวาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก [ 1 เม.ย. 2563 ]8
2 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนังสุรินทร์) วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2563 ]23
3 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 ม.ค. 2563 ]32
4 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]128
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช) [ 4 มี.ค. 2562 ]104
6 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]108
7 ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายบริหาร) [ 10 ต.ค. 2561 ]68
8 ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายสภา) [ 2 มี.ค. 2561 ]82
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ม.ค. 2561 ]82
10 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]113
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13