เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเทีี่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพฯ [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
2 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนังสุรินทร์) วิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2563 ]36
3 ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลฉวาง [ 30 ม.ค. 2563 ]48
4 การมอบหมายงานภายในสำนักปลัดเทศบาลและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]7
5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]142
6 ข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรม(ฝ่ายสภา) [ 2 มี.ค. 2561 ]93
7 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 1 ม.ค. 2561 ]95
8 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]127
9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการเทศบาลตำบลฉวาง [ 2 ต.ค. 2560 ]82
10 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 23 พ.ค. 2560 ]257
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13