วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0017 และ 416-59-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ชนิดหนีบท้ายเรือ (หมายเลขครุภัณฑ์ 034-56-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ติดแผ่นพลาสวู๊ด รณรงค์รักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใช้กั้นแนวเขต)จำนวน 6 รายการ ของกองสาธารณสขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง