เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2557


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ทำการเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12