เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557


      ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลจันดี ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลจันดี
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12