เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


แห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้กำหนดจัดงานแห่เทียนวันข้าพรรษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ วัด 9 วัด ดังนี้ วัดเพ็ญมิตร  วัดปากน้ำ  วัดควนสูง  วัดวังม่วง  วัดสามัคคีนุกูล
วัดเกาะเทวดา  วัดโคกหาด  วัดควนสะตอ  วัดควนยูง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12