เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


      ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการบ้านน่าอยู่ โรงเรียนน่ามอง ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12