เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมผลิตน้ำหมักชีวภาพ


  ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อสุขอนามัยของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาชุมชนตลาดใ้ต้
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12