เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด


   ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกับทางศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12