เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุและชมรมลูกเสือชาวบ้าน


   ด้วยเทศบาลตำบลฉวางได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุและชมรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อปรึกษาหารือโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลฉวาง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12