เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อสม.


  ด้วยเทศบาลตำบลฉวางไดดำเนินโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน อสม. เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12