เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรี


     ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557 - วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตามชุมชนต่างๆ ดังนี้ ชุมชนบ้านวังม่วง ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนริมแม่น้ำตาปี ชุมชนบ้านทุ่งลาด ชุมชนบ้านคลองลุง และชุมชนตลาดสด
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12