เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน (เจ้าหน้าที่)


    ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12