เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว (ทำหมัน)


  ด้วยเทศบาลตำบลฉวางโดยกองสาธารณสุข ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอฉวาง ได้จัดโครงการวางแผนครอบครัวสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว ฟรี! เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12