เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2557


  เทศบาลตำบลฉวาง ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2557 ณ บริเวณสี่แยกพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ โดยมีกิจกรรมในวันที่ 30 มกราคม 2557 เป็นการอวยพรของคณะสิงโตและการแสดงโชว์ของคณะสิงโตลูกหลวงพ่อโบสถ์บน กรุงเทพมหานคร (แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย) และในวันที่ 31 มกราคม 2557 พิธีเปิดโดยนายอำเภอฉวาง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่นรายแรก ประจำปี 2557  , การแสดงของนักเรียนโรงเรียนไพบูลย์วิทยา และกิจกรรมรำวงเวียนครก
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12