เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การแข่งขันกีฬางานประเพณีปีใหม่ อำเภอฉวาง 2557 (บาสเก็ตบอล)


ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬางานประเพณีปีใหม่ อำเภอฉวาง 2557 ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2556 - วันที่ 4 มกราคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอฉวาง โดยได้รับเกียรติจากอดีตรัฐมนตรีว่ากา่รกระทรวงศึกษาธิการ ท่านชินวรณ์  บุญยเกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12