เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557


  เทศบาลตำบลฉวาง โดยงานป้องกันและะบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมและได้รับส่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - วันที่ 2 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12