เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการ BIG CLEANNING DAY


ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้เข้าร่วมโครงการ Big cleanning day ซึ่งอบจ.นครศรีธรรมราชได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ วัดวังม่วง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12