เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


งานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556


เทศบาลตำบลฉวางได้จัดงานประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12