เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้)


ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาฉวางและเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดการฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย (กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ธนาคารออมสิน สาขาฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12