เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ


เทศบาลตำบลฉวางได้จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12