เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลฉวาง ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปี 2556 กับโรงพยาบลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12