เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช: www.chawangcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน (ชุมชน)


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กรชุมชนต่างๆ โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 2556 ณ จ.สระแก้ว จ.ชลบุรีและจ.สมุทรสงคราม
2021-03-27
2021-03-27
2021-03-23
2021-03-21
2021-03-20
2021-03-18
2021-03-09
2021-02-28
2021-02-22
2021-02-12