เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
 


การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรี


          ด้วยเทศบาลตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง ระหว่างวันที่ 6 - วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ตามชุมชนต่างๆ ดังนี้ ชุมชนบ้านวังม่วง ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนริมแม่น้ำตาปี ชุมชนบ้านทุ่งลาด ชุมชนบ้านคลองลุง และชุมชนตลาดสด